Kierownictwo

 • Komendant Miejski Policji w Krakowie
  Inspektor Andrzej Płatek Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W 2004 roku, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ukończył studium o profilu Zarządzania w Jednostkach Policji. Służbę w Policji rozpoczął w 1984 roku. W latach 1993 - 1995...
  więcej
 • ant
  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
  mł. insp. mgr inż. Robert Strzelecki Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie. W Policji pełni służbę od 1992 roku, zdobywając doświadczenie najpierw jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego komisariatu...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
  mł. insp. Radek Bąchór Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął  w 1990 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu. W trakcie jej pełnienia ukończył szereg szkoleń zawodowych oraz kursów. W 1999 roku został mianowany na...
  więcej