Policja przypomina o humanitarnym traktowaniu karpia

Policja przypomina o humanitarnym traktowaniu karpia

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i przedświąteczną sprzedażą karpia Policja przypomina:

  • Zgodnie z treścią  art. 5 Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997, nr 11, poz. 724 ze zm.) każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumieć należy traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia (art. 4 pkt. 2 Ustawy). Naturalnym środowiskiem ryby jest środowisko wodne.
  • Transportowanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub foliowych workach albo koszykach nie jest humanitarnym traktowaniem zwierząt i  wyczerpuje znamiona znęcania przewidziane w art. 6 ust. 2 pkt. 6 Ustawy (transport zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres).
  • Przetrzymywanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub posiadających jej znikomą ilość nie jest humanitarnym traktowaniem zwierząt i  wyczerpuje znamiona znęcania przewidziane w art. 6 ust. 2 pkt. 10  Ustawy  (utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania).
  • Jeśli przetrzymywanie lub transportowanie ryby w opisany wyżej sposób prowadzi do jej zgonu wskutek uduszenia to czyn taki kwalifikować należy jako niehumanitarne zabicie zwierzęcia. 
  • Tego typu zachowania (niehumanitarne traktowanie lub  niehumanitarne zabijanie zwierząt) zabronione są z mocy art. 6 ust. 1 Ustawy i stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku (art. 35 ust. 1 Ustawy), lub do lat 2 gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust.2 Ustawy).