Działania policjantów ruchu drogowego

Działania policjantów ruchu drogowego

9 stycznia br. w godzinach popołudniowych policjanci krakowskiej drogówki przeprowadzili działania w rejonie ulicy Conrada, mające na celu przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń przez kierujących, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych, w wyniku czego korzystają z „bus pasa”, nie będąc do tego uprawnionymi.

Podczas prowadzonej akcji 78 kierujących zostało ukaranych mandatami karnymi za powyższe wykroczenia.

Podczas prowadzonych kontroli wykorzystano mobilny pojazd wykorzystujący monitoring.