Odprawa roczna w Komisariacie VI Policji w Krakowie

Odprawa roczna w Komisariacie VI Policji w Krakowie
W środę, 24 stycznia br., w sali konferencyjnej Komisariatu VI Policji w Krakowie odbyła się odprawa służbowa, której celem było  podsumowanie wyników osiągniętych w 2017 roku.


W spotkaniu z kadrą kierowniczą uczestniczył insp. Rafał Leśniak, a także przedstawiciele lokalnego samorządu: Krystyna Gawrysiak Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI,- Zbigniew Kożuch - Przewodniczący Rady Dzielnicy XII, Jan Mikuła – Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy X.


Rolę gospodarza pełnił nadkom. Adam Kowalik, który spotkanie rozpoczął  od multimedialnej prezentacji. Na przykładzie slajdów, Komendant „Szóstki”” przedstawił efekty pracy, jakie w minionym roku uzyskali funkcjonariusze Wydziałów Kryminalnego oraz Prewencji . Obraz, który się z nich wyłonił wskazuje na pozytywną tendencję spadku ilości przestępstw, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności ich sprawców.  Dobre wyniki są niewątpliwie rezultatem  wysiłku, poświęcenia oraz bezkompromisowości policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz ładu i porządku publicznego. Wielu sprawców zostało zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, a pozostali w wyniku skrupulatnej pracy śledczych.


W trakcie spotkania, nadkom. Adam Kowalik skierował ukłon w kierunku przedstawicieli  rad dzielnic. Podziękował za owocną współpracę na rzecz lokalnego bezpieczeństwa, także w wymiarze finansowym.  Przypomniał, że samorządy partycypowały w kosztach zakupu radiowozów oraz wyposażenia służbowego policjantów, co niewątpliwie wpłynęło na skuteczność działań mundurowych.


Zaproszeni goście pogratulowali osiągniętych wyników i wyrazili uznanie za pełną poświęcenia służbę, której odzwierciedleniem jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewnili również o dalszym wsparciu władz samorządowych dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Policję na rzecz ładu i porządku publicznego.


Na zakończenie odprawy, przemówił insp. Rafał Leśniak. Komendant Miejski Policji w Krakowie wyraził zadowolenie z wyników osiągniętych w minionym roku. Za trud, zaangażowanie oraz profesjonalizm  w podejmowanych działaniach, podziękował  funkcjonariuszom i pracownikom korpusu cywilnego. Podkreślił, iż zarówno prawidłowo realizowany program „Dzielnicowy bliżej nas”, jak również zainteresowanie korzystaniem przez mieszkańców z interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, pozytywnie wpływają na stan bezpieczeństwa. A według sondaży przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badania opinii publicznej wynika, że Krakowianie czują się bezpiecznie. Komendant docenił także dobrą współpracę z samorządem lokalnym, która jest dowodem troski i zainteresowania bezpieczeństwem.