Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego jest jednym z podstawowych zadań policjantów

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego jest jednym z podstawowych zadań policjantów

Jak wynika z przeprowadzonych analiz powypadkowych,  nieostrożność pieszych jest częstą przyczyną wypadków na drogach, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym.

Dlatego aby poprawić bezpieczeństwo pieszych, funkcjonariusze krakowskiej drogówkiw dniu 9 kwietnia br. brali udział w działaniach prowadzonych przez Komendę Główna Policji pod kryptonimem „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”.

W trakcie działań policjanci zwracali szczególną uwagę na pieszych, którzy swoim zachowaniem na drodze często stwarzają zagrożenie zarówno dla samych siebie jak i innych.

Podczas działań  ujawniono 725 wykroczeń popełnionych przez pieszych, między innymi nie stosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej, przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz wchodzenie na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody.                                   

Na pieszych nieprzestrzegających przepisów nałożono podczas akcji 611 mandatów karnych oraz sporządzono 4 wnioski o ukaranie do sądu.

Mundurowi będą stanowczo reagować w przypadku ujawnienia wykroczeń popełnianych przez pieszych, polegających m.in. na przechodzeniu na czerwonym świetle i w miejscach niedozwolonych oraz brak elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym.