Zmiany na stanowiskach Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Zmiany na stanowiskach Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

17 września 2018r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której odczytano rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o powierzeniu mł. insp. Zbigniewowi Nowakowi obowiązków I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz powierzeniu mł. insp. Jackowi Góreckiemu obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. 

Z dniem 17 września br. mł. insp. Piotr Morajko, dotychczasowy I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, objął funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu.

Szef krakowskiej Policji insp. Rafał Leśniak podziękował ustępującemu Komendantowi za owocną współpracę i życzył awansowanym dalszych sukcesów zawodowych.

 

młodszy inspektor Zbigniew Nowak

 

Absolwent politologii na Akademii Świętkorzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Kraków Wschód. Od maja 1995 roku w pionie kryminalnym krakowskiej policji. W latach 2007 - 2011 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od czerwca 2011 roku komendant tego komisariatu. W latach 2014 - 2016 kierował krakowskim Komisariatem Policji VII. W lipcu 2016 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzieniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 9 lutego 2017 roku był zastępcą komendanta krakowskiej policji. Z dniem 17 września 2018r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył mł. insp. Zbigniewowi Nowakowi obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

 

młodszy inspektor Jacek Górecki

 

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Związany od początku służby z krakowską policją. Był m. in. Naczelnikiem Sekcji do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od kwietnia 2017 roku pełnił funkcję Naczelnika Sztabu Policji KWP w Krakowie.

Z dniem 17 września 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył mł. insp. Jackowi Góreckiemu obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.