„Bezpieczny Senior na Drodze”- spotkanie w CAS przy Al. Słowackiego

„Bezpieczny Senior na Drodze”- spotkanie w CAS przy Al. Słowackiego

Okres jesienno – zimowy to czas zwiększonego zagrożenia dla pieszych, dlatego mając na uwadze ich bezpieczeństwo Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie  w dniu 08.10.2018 roku przeprowadzili spotkanie profilaktyczno - edukacyjne pn. „Bezpieczny Senior na Drodze” w Centrum Aktywności Seniora przy Al. Słowackiego w Krakowie. Celem  było ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych powyżej 60 roku życia oraz przedstawienie obowiązków i zasad jakie mają uczestnicy ruchu drogowego.

Policjanci w czasie spotkania zaprezentowali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponadto prowadzili dyskusje, ze słuchaczami na temat lokalnie istniejących zagrożeń w obszarze ruchu drogowego. Najczęstsze uwagi sugerowane przez uczestników spotkania dotyczyły krótkiego cyklu światła zielonego podczas pokonywania przejścia dla pieszych. Wskazywano również na słabą infrastrukturę drogową – brak chodników oraz przejść dla pieszych a także na braki oświetlenia wokół tych miejsc. Seniorzy zwrócili uwagę na pojazdy, które parkują na chodnikach i utrudniają ruch pieszym. Wyrażali zadowolenie z podjętej akcji i sugerowali więcej tego typu działań profilaktycznych.

Na wykładach szczególną uwagę zwracano na konieczność używania odblasków, które zwiększają widoczność osób poruszających się po drodze w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze rozdali seniorom elementy odblaskowe.