TURNIEJ BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM

TURNIEJ BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie po raz kolejny organizuje eliminacje

do

XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Turniej ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych, z terenu miasta Krakowa. Uczniowie mogą w nim uczestniczyć pod warunkiem posiadania karty rowerowej.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
 • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

 • kartę rowerową,
 • legitymację szkolną,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju,
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

 

Turniej ma charakter wieloetapowy:

 • egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 roku
 • egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku

 

Regulamin i szczegóły Turnieju http://www.pzm.pl/ lub http://kuratorium.krakow.pl/

 

ZAPROSZENIE SZKOŁY PODSTAWOWE:

ZAPROSZENIE

DOTYCZĄCE ELIMINACJI POWIATOWYCH DO XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zaprasza drużyny szkolne do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych do XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych które odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku (ewentualne zmiany terminu i szczegóły podane będą w kolejnej korespondencji).

Zgłoszenie czteroosobowej drużyny w tym dwóch dziewczynek oraz dwóch chłopców (imię, nazwisko, data urodzenia zawodników, nr karty rowerowej) wraz z opiekunem oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres mailowy) należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 31-03-2014 roku na adres:

Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109C,

31-571 Kraków

fax: 12 – 61-54-105

Regulamin Turnieju oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

www.pzm.pl

Zawodnicy reprezentujący szkołę powinni posiadać i przedstawić do wglądu przed rozpoczęciem Turnieju :

 • Legitymację szkolną,
 • Kartą rowerową,
 • Pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
 • Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych na udział w Turnieju.

 

 

ZAPROSZENIE SZKOłY GIMNAZJALNE

ZAPROSZENIE

DOTYCZĄCE ELIMINACJI POWIATOWYCH DO XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY

O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zaprasza drużyny szkolne do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych do XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół gimnazjalnych, które odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku (ewentualne zmiany terminu i szczegóły podane będą w kolejnej korespondencji).

Zgłoszenie trzyosobowej drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia zawodników, nr karty rowerowej) wraz z opiekunem oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres mailowy) należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 31-03-2014 roku na adres:

Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109C,

31-571 Kraków

fax: 12 61-54-105

Pragnę podkreślić, iż w tegorocznym regulaminie Turnieju dla szkół podstawowych i gimnazjalnych nastąpiły istotne zmiany, według których będzie przeprowadzany Turniej.

Regulamin turnieju oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

www.pzm.pl

 

Zawodnicy reprezentujący szkołę powinni posiadać i przedstawić do wglądu przed rozpoczęciem Turnieju :

 • Legitymację szkolną,
 • Kartą rowerową,
 • Pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
 • Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych na udział w Turnieju.

 

Informacji o turnieju udzielają :

asp. Ewa Klementowska,

mł.asp. Magdalena Szarota

sierż. sztab. Mariusz Wilczek,

z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

tel: 012- 61-54-113, 012-61-54-107

Prosimy czytelne wypełnianie karty zgłoszeniowej