młodszy inspektor Radek Bąchór

ant
młodszy inspektor
Radek
Bąchór
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął  w 1990 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu. W trakcie jej pełnienia ukończył szereg szkoleń zawodowych oraz kursów. W 1999 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. W latach 2001-2003 był naczelnikiem Sekcji Prewencji, natomiast w 2003 roku został powołany na stanowisko naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP. W latach 2005-2014 był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, a następnie radcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. współpracy z samorządami. Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużonego Policjanta” oraz Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.