Krakowscy policjanci włączyli się w realizację programu „FreD Goes Net”

Krakowscy policjanci włączyli się w realizację programu „FreD Goes Net”

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nawiązał współpracę z realizatorami prewencyjnego programu „FreD Goes Net”, który zakłada wczesną interwencję wobec młodych ludzi, dla których kontakt z używkami, i związany z tym konflikt z prawem, był pierwszym incydentem w ich życiu. Program wczesnej interwencji FreD jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca ta polegać będzie na docieraniu do potencjalnych odbiorców programu. Osoby młode, które pierwszy raz miały kontakt z alkoholem czy narkotykami, i które po raz pierwszy z tego powodu były notowane przez Policję, będą informowane o możliwości uczestniczenia w zajęciach realizowanych przez Poradnię MONAR oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie.