Policja w Małopolsce

Police Headquarters in Cracow
ul. Mogilska 109
31-571 Cracow
Telephone: 12 61 54 444 Fax: 12 61 54 012 E-mail: poczta@malopolska.policja.gov.pl WWW: malopolska.policja.gov.pl