Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020

29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. Nowy Program jest lepiej dostosowany do obecnych uwarunkowań prawnych oraz przewiduje rozwiązania, które pozwolą skuteczniej zwalczać przemoc w rodzinie.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację 4 priorytetowych obszarów:

Polish

Poszerza się wachlarz bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Polish

Od najbliższego weekendu odblaski obowiązkowe

Od 31 sierpnia br. każdy pieszy poruszający się po zmroku drogą poza obszarem zabudowanym będzie obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Dotychczas przepis ten obowiązywał wyłączenie osoby do 15. roku życia. Obecnie obejmie on wszystkich pieszych użytkowników dróg. Z obowiązku tego zwolnione będą osoby, które poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Polish

Kierowca Passata z promilami

Ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca Volkswagena, którego policjanci ruchu drogowego zatrzymali wczorajszego popołudnia w Szalowej. To niestety kolejny przykład braku wyobraźni oraz lekceważenia prawa, z czym policjanci walczą w codziennej służbie.

Polish

Pages

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach