Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Działania policji drogowej „BUS” i „TRUCK”

Działania Policji drogowej

„BUS” i „TRUCK”

  

W czwartek 27 marca 2014r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Podczas całodziennych działań policjanci skontrolowali prawie 1350 pojazdów, w tym 227 busów i autobusów oraz 431 samochodów ciężarowych, na kierujących  nałożyli w sumie 760 mandatów karnych. Ujawniono 121 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów - czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy, a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.                                                          

Działania małopolskiej Policji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Działania małopolskiej Policji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Na terenie województwa małopolskiego we wtorek 8 kwietnia 2014 roku prowadzone były działania pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja organizowana jest cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i eliminowanie negatywnych zachowań u kierowców i pieszych. Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi oraz kierujący jednośladami.

W działaniach uczestniczyło 242 funkcjonariuszy którzy, zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Akcja  rozpoczęła się w godzinach porannych, policjanci skontrolowali prawie 700 pojazdów w wyniku czego nałożono 560 mandatów karnych na kierowców oraz 558 na pieszych. Ujawniono 14 nietrzeźwych kierujących oraz 2 pieszych. Podczas działań ukarano  również 49 rowerzystów.

Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

„Podsumowanie świątecznych wyjazdów i powrotów”

„Podsumowanie świątecznych

wyjazdów i powrotów”

Przez cały okres Świąt Wielkanocnych 2014 roku nad bezpieczeństwem podróżnych czuwali policjanci, których głównym celem była pomoc kierującym w spokojnym dotarciu do celu podróży.

Wstępny bilans tegorocznych wyjazdów świątecznych pokazuje, że na drogach Małopolski było bezpieczniej niż rok wcześniej! Odnotowano 25 wypadków drogowych, w których 1 osoba poniosła śmierć (w roku ubiegłym zginęły 2 osoby), a 29 zostało rannych. W porównaniu do roku poprzedniego, liczba osób rannych w wypadkach drogowych uległa zmniejszeniu o 1/3.

Do tego nieszczęśliwego wypadku doszło w Wielką Niedzielę około godz. 13.10  w Nowym Sączu - gdzie 58-letni kierujący motocyklem najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w przydrożny znak drogowy i niestety poniósł śmierć na miejscu.

Znów plagą okazali się nietrzeźwi kierujący. W czasie prowadzonych działań policjanci wyeliminowali z ruchu około 110 nietrzeźwych kierujących.

 

Podsumowanie działań małopolskiej Policji drogowej "ALKOHOL I NARKOTYKI”

Podsumowanie działań małopolskiej Policji drogowej

"ALKOHOL I NARKOTYKI”

Wczoraj tj. 8 maja 2014 roku na terenie województwa małopolskiego zostały przeprowadzone działania pn. „Alkohol i narkotyki”. Głównym celem działań była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez zmniejszenie zagrożenia powodowanego przez nietrzeźwych  i odurzonych narkotykami kierujących.  

  Podczas działań na zawartość alkoholu przebadano ponad 12 000 kierujących, ujawniając 85 nietrzeźwych. Do sprawdzania zawartości alkoholu w organizmie zostały wykorzystane m.in. szybkie testy trzeźwości Alco Blow, które pozwoliły sprawnie przeprowadzić masowe badania.

   Od początku roku małopolscy policjanci przeprowadzili ponad 450 tys. badań stanu trzeźwości na kierujących, ujawniając 3444 nietrzeźwych. Należy zaznaczyć, że dzięki tak znaczącej aktywności w walce z nietrzeźwymi na drogach ilość zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących w br.  zmniejszyła się, aż o 1/5.

   Nasilone kontrole kierujących będą kontynuowane, przypominamy, że małopolska policja prowadzi zaostrzoną procedurę kontrolną, każda kontrola na drodze, niezależnie od przyczyny pojęcia interwencji, wiąże się z badaniem stanu trzeźwości kierującego.

Działania Małopolskiej Policji

Działania Małopolskiej Policji

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

 

    Na terenie województwa małopolskiego w dniu 14 maja 2014 roku prowadzone były działania pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” . Akcja organizowana jest cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i eliminowanie negatywnych zachowań u kierowców  i pieszych. Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi oraz kierujący jednośladami.

    W działaniach uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy którzy, zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Akcja  rozpoczęła się w godzinach porannych, policjanci skontrolowali 484 pojazdy w wyniku czego nałożono 818 mandatów karnych. Ujawniono 14 nietrzeźwych kierujących. Podczas działań ukarano 15 rowerzystów i 772 pieszych między innymi za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz przechodzenie przez jezdnię, w miejscach niedozwolonych.

    Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

Działania małopolskiej Policji drogowej „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Działania małopolskiej Policji drogowej

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

    29 maja 2014r. na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja ta jest organizowana cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze - zwłaszcza pieszych, którzy są najbardziej zagrożoną grupą spośród wszystkich uczestników ruchu drogowego.

    W czasie działań policjanci ujawnili 529 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, za które nałożono 450 mandatów karnych. Najczęstsze przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Ukarano również 30 rowerzystów między innymi za nieprawidłowe oświetlenie oraz za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych. Ponadto, odnotowano prawie tysiąc (970) wykroczeń popełnionych przez pieszych, za które nałożono 474 mandatów karnych, między innym za:

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych,
  • niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej,

     Od 1  stycznia 2014r.  do 31 maja 2014r. na małopolskich drogach zginęło 42 pieszych (tj. aż 55% ogółu ofiar śmiertelnych) a 358 zostało rannych. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia.

 Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

Akcja „Pasy” małopolskiej Policji

 Akcja „Pasy” małopolskiej Policji

 

            15 czerwca 2014 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Pasy”. Akcja była ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz eliminowanie negatywnych zachowań na drodze.

            Policjanci zwracali szczególną uwagę na korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach ochronnych.

            Podczas całodziennych działań funkcjonariusze skontrolowali ponad 1800 pojazdów, ujawnili 910 naruszeń niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, w tym 839 przez kierujących, 65 przez pasażerów i 6 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci.  

     Przypominamy, że pasy bezpieczeństwa są najskuteczniejszym znanym środkiem ratującym ludzkie życie podczas zdarzenia drogowego. Zapięte pasy bezpieczeństwa w momencie uczestniczenia w wypadku drogowym to najczęściej jedyna szansa na przeżycie.

     Ponadto zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za jazdę bez zapiętych pasów kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 złotych oraz 2 punkty karne. Za pasażera możemy dostać mandat w wysokości 100 złotych i 4 punkt karne. Mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów otrzyma kierowca także w przypadku przewożenia dziecka w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Przepisy

Prawo o ruchu drogowym

Punkty karne

Taryfikator mandatów karnych (Punkty karne)

Pages

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach