Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Polish

Działania małopolskiej Policji drogowej „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

W czwartek tj. 22 października 2015r. na terenie województwa małopolskiego ponownie przeprowadzono akcje pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie pieszych, którzy są najbardziej zagrożoną grupą wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Polish

Bezpieczniej na drogach dzięki nowym przepisom

Przypominamy, iż od 18 maja 2015 roku policjant zatrzyma prawo jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Od czasu wprowadzenia tego przepisu małopolska Policja zatrzymała blisko 900 praw jazdy, a statystyki wypadkowości pokazują, że na małopolskich drogach jest coraz bezpieczniej.

Polish

Bezpieczniej na drogach dzięki nowym przepisom

Przypominamy, iż od 18 maja 2015 roku policjant zatrzyma prawo jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Od czasu wprowadzenia tego przepisu małopolska Policja zatrzymała blisko 900 praw jazdy, a statystyki wypadkowości pokazują, że na małopolskich drogach jest coraz bezpieczniej.

Polish

Przypominamy o zmianie przepisów dotyczących przewożenia dzieci

Przypominamy, że Ustawą z 9 kwietnia 2015 r. zmieniono przepisy dotyczące zasad przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych. W porównaniu do dotychczasowych przepisów zniknęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie kryterium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak więc również dziecko, które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie osiągnęło wymaganego wzrostu, powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Polish

Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku przed dewastacjami – przypominamy o konsekwencjach prawnych i sposobach reagowania w sytuacji ujawnienia zniszczenia

W ostatnim czasie dużo uwagi poświęcano sprawie dewastacji nagrobków Żołnierzy Radzieckich w Milejczycach w województwie podlaskim. Zniszczono tam blisko 60 nagrobków. Sprawa została już wyjaśniona – podlascy policjanci ustalili, że aktu wandalizmu dokonały nieświadome powagi sytuacji dzieci, podczas beztroskiej zabawy na cmentarzu.

CZTAJ WIĘCEJ NA

Polish

Pages

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach