Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

22 Finał WOŚP z Policją

22 Finał WOŚP z Policją

Po raz  kolejny małopolscy policjanci wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Przez cały dzień, ok. 250 policjantów mundurowych i po cywilnemu wspieranych przez Żandarmerię Wojskową, czuwało nad bezpieczeństwem kwestujących i wszystkich uczestników imprez towarzyszących finałowi WOŚP w Krakowie. W czasie patrolowania ulic, zwracali oni szczególną uwagę na wolontariuszy. Tegoroczny finał przebiegał spokojnie i bez większych zakłóceń.

Inną rolę podczas finału mieli natomiast policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Na Rynku Głównym zorganizowali bowiem stanowisko profilaktyczne, przy którym dzielili się swoją wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem oraz opowiadali o swojej pracy. Wręczali też materiały profilaktyczno-edukacyjne i elementy odblaskowe. Podczas imprezy chętni przy pomocy alkogogli mogli przekonać się jakie jest pole widzenia osoby nietrzeźwej, a także bez konsekwencji sprawdzić swój stan trzeźwości.

Dużą wzięciem cieszyły się kartki upamiętniające 22 Finał WOŚP,  na odwrocie których można było uwiecznić własne linie papilarne. Największą jednak popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle Inspektor Wawelek - maskotka małopolskiej Policji. Do samego końca imprezy, wspomagał on kwestujących i pozował do niezliczonej ilości zdjęć.

Akcję wspomogli również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, którzy zaprezentowali możliwości robota pirotechnicznego, wykorzystywanego do neutralizacji i rozbrajania materiałów niebezpiecznych oraz policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, którzy pokazali łódź policyjną oraz sprzęt służący do ratowania ludzi.

Podczas finału na scenie zlicytowany został metrowy Inspektor Wawelek za kwotę 550 zł. W dalszym ciągu na allego.pl trwa licytacja policyjnej maskotki woj. kujawsko – pomorskiego o imieniu „Polfin”, która została przekazana na aukcję sztabowi WOŚP.  Zachęcamy do czynnego udziału w licytacji, z której całkowity dochód trafi na konto WOŚP. 

             

             

fot. Bogusław Świerzowski

                                           

„Bezpieczny Senior na Drodze” profi

Bezpieczny Senior na Drodze”

Okres jesienno – zimowy to czas największego zagrożenia dla pieszych na drodze. Mając na uwadze ich bezpieczeństwo Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w od IX – XII 2013 r. przeprowadzili akcje profilaktyczno - edukacyjną pn. „Bezpieczny Senior na Drodze”. Celem projektu było ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych powyżej 60 roku życia.

Jak pokazały statystyki w roku 2012 na terenie województwa małopolskiego zanotowano 3901 wypadków drogowych, w których zginęły 253 osoby. Wśród wszystkich ofiar śmiertelnych 106 stanowili piesi, tj. 42 % wszystkich zabitych.

Na uwagę zasługuje fakt, że najwięcej pieszych zginęło w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia – 51 zabitych. Co 2. pieszy, który zginął w wypadku drogowym to osoba w wieku powyżej 60 roku życia.

Dodatkowo trzeba podkreślić, że piesi w tej grupie wiekowej spowodowali 438 tj. 11 % wszystkich wypadków drogowych, w których 1/3 z nich zginęła.

Chcąc ograniczyć skutki tych zdarzeń, w ramach akcji „Bezpieczny Senior na Drodze” przeprowadzono 63 godzin wykładów w których brało udział blisko 2200 słuchaczy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Policjanci w czasie spotkań zaprezentowali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponadto prowadzili dyskusje, ze słuchaczami na temat lokalnie istniejących zagrożeń w obszarze ruchu drogowego. Najczęstsze uwagi sugerowane przez uczestników spotkań dotyczyły krótkiego cyklu światła zielonego podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni po przejściu dla pieszych. Podkreślano również słabą infrastrukturę drogową – brak chodników oraz przejść dla pieszych a także wskazywano braki oświetlenia wokół przejść dla pieszych,  szczególnie przy drogach gminnych i powiatowych. Seniorzy zwrócili uwagę na pojazdy, które parkują na chodnikach i utrudniają ruch pieszym. Wyrażali zadowolenie z podjętej akcji i sugerowali więcej tego typu działań profilaktycznych, w których otrzymują elementy odblaskowe.

   Informacje przekazane  przez uczestników wykładów będą analizowane wspólnie z zarządcami dróg, bowiem nawet niewielkie zmiany infrastruktury drogowej, czy organizacji ruchu mogą poprawić bezpieczeństwo pieszych.

 Na wykładach szczególną uwagę zwracano na konieczność używania elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność osoby poruszającego się po drodze w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. W ramach kampanii, dzięki wsparciu Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, każdy uczestnik otrzymał opaskę odblaskową.  W akcję włączyło się także Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter – Ego,którego przedstawiciele na spotkaniach przekazywali słuchaczom porady związane ze skutkami cywilno – prawnymi zdarzeń drogowych i prawami osób poszkodowanych.

Projekt był finansowany ze środków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na drogach Małopolski oraz ze środków Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działalność i funkcjonowanie UTW.

Akcja pn. „Bezpieczny Senior na Drodze” będzie kontynuowana w roku 2014, gdyż jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa problem z wypadkami, gdzie giną osoby powyżej 60 roku życia nadal istnieje. 

  

Terminy i regulaminy turniejów BRD i Motoryzacyjnego w 2014 roku

Terminy i regulaminy turniejów BRD i Motoryzacyjnego w 2014 roku

Terminy Finałów Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

 • 13 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły podstawowe. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.
 • 14 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły gimnazjalne. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach 228 – powiat bocheński.

Termin Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego:         

 • 19 maja 2014 roku – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10.

Krakowskie Forum Kobiet Służb Mundurowych Inspiracje kobiet w mundurze w służbie społeczeństwu

Krakowskie Forum Kobiet Służb Mundurowych

Inspiracje kobiet w mundurze w służbie społeczeństwu

           

W dniu 10 marca 2014 roku w Akademii Ignatianum odbyło się Krakowskie Forum Kobiet Służb Mundurowych, którego tematem przewodnim były „Inspiracje kobiet w mundurze w służbie społeczeństwu”. Organizatorami konferencji była Katedra Profilaktyki Społecznej   i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Areszt Śledczy w Krakowie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni, funkcjonariuszki i pracownice Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych, studenci oraz zaproszeni goście reprezentujący różne instytucje współpracujące z więziennictwem.

W konferencji uczestniczyły policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: asp. Joanna Biel – Radwańska oraz st. sierż. Beata Wcisło z Wydziału Prewencji.

W imieniu policjantek głos zabrała asp. Joanna Biel- Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, która opowiedziała o ważnej roli kobiet policjantek w służbie społeczeństwu.

Cinema Drive program dotyczący bezpieczeństwa na drogach młodych kierowców

Cinema Drive program dotyczący bezpieczeństwa na drogach młodych kierowców

15 kwietnia 2014 r.  w Cinema City Bonarka odbyła się konferencja prasowa  dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym młodych kierowców, w której uczestniczyli przedstawiciele z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Instytutu Transportu Samochodowego, Cinema Park oraz  psychologa transportu.

Cinema Drive to projekt kinowy, mający na celu edukację młodzieży
w zakresie bezpieczeństwa na drogach oraz kształtowanie świadomego uczestnika ruchu drogowego, gotowego do dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności.  Wykorzystując innowacyjną technologię kina młody widz jest stawiany w niebezpiecznych sytuacjach na drodze.  Podczas seansu młodzi ludzie mogą zobaczyć ryzyko związane z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. W ten sposób młodzież uczy się jak radzić sobie z presją rówieśników i co robić, aby jeździć bezpiecznie.

 

Wyniki finałów wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

Wyniki finałów wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

W dniach 13 i 14 maja 2014 roku wSzkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach – powiat bocheński odbyły się finały wojewódzkie XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego z udziałem uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych.

Celem Turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie roweru jako bezpiecznego środka komunikacji i rekreacji.

 W Turnieju udział wzięli uczniowie – zwycięzcy eliminacji powiatowych –  ze wszystkich regionów naszego województwa. W sumie wystartowały 21 czteroosobowe drużyny (2 dziewczynki oraz 2 chłopców) w kategorii szkół podstawowych i 21 trzyosobowe drużyny w kategorii szkół gimnazjalnych.

 Podczas turnieju rozgrywane były następujące konkurencje (tak dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych):

 • test z zakresu przepisów ruchu drogowego,
 • jazda rowerem po torze przeszkód – konkurencja polegała na bezbłędnym pokonaniu rowerowego toru przeszkód,
 • jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego – konkurencja polegała na przejechaniu przez miasteczko ruchu drogowego zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani Mistrzowie województwa małopolskiego XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – w klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 W klasyfikacji generalnej szkół podstawowych

 • I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stroniu, powiat wadowicki, w składzie: Joanna Gnojek, Aniela Zawiła, Patryk Pióro, Piotr Haranek ich opiekunem był Pan Tomasz Gębala.
 • Srebrny medal zdobyli gospodarze turnieju tj. drużyna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach powiat bocheński z zawodnikami: Anna Kaszowska, Emilia Zacharska, Konrad Kowalski, Konrad Ziółko, opiekunem była Pani Anna Krawiec.  
 • Miejsce III zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ropie powiat gorlicki w składzie: Gabriela Spólnik, Oliwia Trojanowicz, Michał Masztafiak, Łukasz Stachurski. Opiekunem był Pan Grzegorz Mliczek.

 W klasyfikacji indywidualnej

 • I miejsce zdobyła Aniela Zawiła ze Szkoły Podstawowej w Stroniu – powiat wadowicki. Zawodniczka ta we wszystkich konkurencjach turnieju zdobyła I miejsca.
 • II miejsce zajął Patryk Pióro z powiatu wadowickiego,
 • III miejsce zdobyła Joanna Gnojek z powiatu wadowickiego.

 W klasyfikacji generalnej szkół gimnazjalnych

 • I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Zakrzowie powiat wadowicki w składzie: Mariusz Franik, Dominik Krystian, Damian Radomski, opiekunem był Pan Bogdan Radwan.
 • II miejsce zdobyli gospodarze turnieju tj. drużyna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicachpowiat bocheński z zawodnikami: Krzysztof Kosacki, Karol Przyborowski, Jakub Półtorak których opiekunem była Pani Kinga Capik - Majcher.
 • Medal brązowy zdobyła drużyna z Gimnazjum w Kościelcu powiat proszowicki, w składzie: Joanna Kilian, Bartłomiej Smaczyński, Norbert Koperczak. Opiekunem tych zawodników była Pani Marzena Machnicka.  

 W klasyfikacji indywidualnej

 • I miejsce zdobył Dominik Krystian z Gimnazjum w Zakrzowie – powiat wadowicki,
 • II miejsce ex aequo zdobyli Mariusz Franik z Gimnazjum w Zakrzowie – powiat wadowicki oraz Karol Przyborowski z Gimnazjum w Mikluszowicach – powiat bocheński.

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody i puchary ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto wszyscy zawodnicy za udział w Turnieju zostali obdarowani grawerowanymi dyplomami pamiątkowymi.

Finał wojewódzki XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 Finał wojewódzki

XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego

Turnieju Motoryzacyjnego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

W dniu 19 maja 2014 roku w Nowym Sączu na terenie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, odbył się finał wojewódzki XVIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Turnieju było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa                          w uprawianiu sportów motorowych.

W Turnieju wystartowało 12 drużyn (trzyosobowych) w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – zwycięzcy eliminacji powiatowych naszego województwa.

Rozgrywane były następujące konkurencje:

 • test z przepisów ruchu drogowego,
 • test z historii polskiej motoryzacji,
 • obsługa codzienna pojazdów – konkurencja polegała na odszukaniu usterek w pojazdach, 
 • jazda sprawnościowa motorowerem  konkurencja polegała na bezpiecznym i technicznym przejeździe motorowerem po wyznaczonej trasie,                        
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – konkurencja polegała                 na prawidłowym wykonaniu zadania praktycznego przez całą drużynę.
 • jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta” – konkurencja polegała na przejechaniu wyznaczonego toru z talerzem Stewarta, 

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani Mistrzowie województwa małopolskiego XVIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego :

 

W klasyfikacji drużynowej:

 

 • I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach, w składzie: Sebastian Szymski, Dominik Śliwa, Paweł Żak. Opiekunem drużyny był pan Wojciech Tylko.
 • Srebrny medal zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborze powiat nowosądecki z zawodnikami: Wojciech Zając, Miłosz Puchała, Paweł Kożuch. Opiekunem była pani Agata Zielińska.
 • Miejsce III zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
  w Zakliczynie powiat tarnowski w składzie: Krzysztof Fudasz, Kamil Osysko, Paweł Podobiński. Opiekunem drużyny był pan Eugeniusz Kukulsk.   

W klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce zdobył Dominik Śliwa z Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach,
 •  II miejsce zajął Paweł Żak z Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach, 
 • III miejsce Kamil Osysko zawodnik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a dodatkowo wszystkim zawodnikom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy grawerowane za udział w turnieju ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  

XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS "POLICJANT ROKU RUCHU DROGOWEGO" FINAŁ WOJEWÓDZKI EDYCJA 2014

XXVII OGÓLNOPOLSKI  KONKURS

"POLICJANT ROKU RUCHU DROGOWEGO"

FINAŁ WOJEWÓDZKI EDYCJA 2014

    Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w dniu 26 maja 2014 roku na terenie miasta Krakowa przeprowadził finał wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu " Policjant Roku Ruchu Drogowego" – edycja 2014, w którym uczestniczyło 22 policjantów ruchu drogowego ze wszystkich Komend Powiatowych / Miejskich Policji naszego województwa.

    W konkursie rozgrywane były następujące konkurencje:

 • test ze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków,
 • strzelanie z broni służbowej,
 • sprawdzian praktycznych umiejętności kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu ulic  Piastowska / Armii Krajowej w Krakowie.

    Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani zwycięzcy:

 • I miejsce zdobył asp. Tomasz Gałuszka z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie,
 • II miejsce zdobył sierż. szt. Łukasz Tomoń z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego KWP w Krakowie,
 • III miejsce zdobył asp. Marek Tomasz z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie.

    Dwóch najlepszych zawodników finału wojewódzkiego reprezentować będzie Małopolskę w finale centralnym konkursu, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 24 – 26 czerwca 2014 roku.

    Zwycięzcy otrzymali alkotesty dla jednostek oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto wszyscy zawodnicy, za udział w konkursie,  zostali obdarowani grawerowanymi dyplomami pamiątkowymi.

Międzynarodowy wyścig kolarski juniorów na terenie małopolski

Międzynarodowy  wyścig kolarski juniorów na terenie małopolski

 

    W dniach od 31 maja do 1 czerwca 2014 roku na terenie województwa małopolskiego, odbyły się trzy etapy Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego pod nazwą „Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie Szosowym Juniorów”. Długość wszystkich etapów wyniosła 223, 800 km, które zostały rozegrane zgodnie z przepisami PZkol.

    Organizatorem wyścigu było Małopolskie Zrzeszenie Ludowe, Zespoły Sportowe w Krakowie – reprezentowane przez Dyrektora Wyścigu Zbigniewa Klęka.
W wyścigu udział wzięło 120 zawodników w kategorii wiekowej junior.

    Trasa wyścigu swym zasięgiem objęła kolejno: Komendę Powiatową Policji w Myślenicach, Limanowej i Bochni.

    W zabezpieczeniu i w prowadzeniu wyścigu brało udział 66 policjantów z małopolskiej drogówki, którzy dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników  ruchu. Policjanci zabezpieczali newralgiczne miejsca na trasie wyścigu, kierowali ruchem drogowym, a także pomagali pieszym bezpiecznie przedostać się na druga stronę jezdni. Funkcjonariusze również zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego, którzy swoim zachowaniem zagrażali innym uczestnikom ruchu. 

 

2 Rajd Ziemi Bocheńskiej

2 Rajd Ziemi Bocheńskiej

    W dniu 7 czerwca 2014 roku w Małopolsce – na terenie powiatu bocheńskiego odbył się 2 Rajd Ziemi Bocheńskiej im. Janusza Kuliga. Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród zawodników jak i kibiców - wzięło w nim udział 80 załóg. Jego organizatorem był Automobil Klub Śląski. Trasa rajdu składała się z trzech odcinków specjalnych, z których jeden rozegrany był na terenie miasta Bochni.

   W zabezpieczeniu i w prowadzeniu rajdu brali udział policjanci z małopolskiej drogówki, którzy dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

 

Pages

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach