Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Uruchomienie telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

W siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie z dziennikarzami dotyczące podpisania umowy o współpracy w sprawie uruchomienia telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. W spotkaniu wzięli udział: Dawid Lasek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, insp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz dr Wojciech Fedyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Polish

Podczas Światowych Dni Młodzieży policjanci będą przeprowadzać selektywną kontrolę bezpieczeństwa

W czasie trwania Światowych Dni Młodzieży policjanci pełniący służbę w rejonach celebry, ale także w miejscach większych skupisk ludzkich jak dworce PKS czy PKP , główne trasy i ciągi komunikacyjne itp. będą przeprowadzać wybiórcze kontrole osób oraz bagaży.

Polish

Festyn- Sokołowice

W sobotę 02 lipca br. Stowarzyszenie „Sokołowice Razem” gmina Koszyce zorganizowało festyn rekreacyjno-sportowy „Bezpieczne Wakacje- 2016”, w którym udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach w składzie: asp. sztab. Robert Siwiec, st. asp. Artur Cichy. Na odbywającym się festynie został zaprezentowany radiowóz i wyposażenie służbowe funkcjonariuszy policji.

Polish

Zmiany w organizacji ruchu podczas Światowych Dni Młodzieży 2016

Wszystkie informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu (obsługi transportowej) na terenie miasta Krakowa w trakcie Światowych Dni Młodzieży 2016 odnaleźć można u właściwego zarządcy drogi, którym w przedmiotowej sprawie jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Adres strony internetowej - http://www.zikit.krakow.pl/ - zakładka ŚDM 2016.

Polish

Pages

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach