Komunikaty

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów cywilnych KMP w Krakowie

Data publikacji 11.01.2021

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, Zarządzenia nr 3/2020 Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie informuje, iż w/w regulamin jest dostępny do wglądu w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, został też umieszczony na portalu intranetowym Komendy, w zakładce „Akty prawne” oraz rozesłany drogą elektroniczną na skrzynki e-mail sekretariatów jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Krakowie.