77. TOUR DE POLOGNE. Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w Krakowie 9 sierpnia br.

77. TOUR DE POLOGNE W KRAKOWIE ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU I KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W DNIU 9 SIERPNIA

W najbliższą niedzielę ( 9.08.)  w Krakowie odbędzie się V etap „77. TOUR DE POLOGNE UCI WORLD TOUR”. W związku z tym  wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego i w komunikacji miejskiej.  Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy i osób czuwających nad bezpieczeństwem i organizacją zawodów.

 

Trasa V etapu wyścigu kolarskiego „77. Tour de Pologne UCI World Tour” (wyścig główny)

Ok godz. 18.00 wjazd do Krakowa: Olszanicka – Junacka – Królowej Jadwigi – al. Focha – al. 3 Maja – Piastowska (3 okrążenia wokół Błoń) – META.

Trasa imprezy towarzyszącej pn.: „Tour de Pologne Junior”

W godz. ok. 15.15–17.15: START – al. Focha – al. 3 Maja – Piastowska – Królowej Jadwigi – al. Focha – META.

 

Zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz w komunikacji miejskiej:

 

- od godz. 4:00 w związku z montażem infrastruktury towarzyszącej: zostaną zamknięte al. Focha (droga dla rowerów od strony Błoń wyłączona od północy), al. 3-go Maja (droga dla rowerów od strony Błoń wyłączona od 12.00) oraz ul. Kałuży;

 

- od północy zostanie wyłączona droga dla rowerów wzdłuż al. Focha (od strony Błoń), natomiast droga dla rowerów zlokalizowana wzdłuż al. 3 Maja i ul. Piastowskiej (od strony Błoń) zostanie wyłączona od godz. 12.00. W godz. 00.00-12.00 w związku z zamknięciem drogi dla rowerów wzdłuż al. Focha, zalecany objazd dla rowerzystów do al. Mickiewicza drogą dla rowerów wzdłuż ul. Na Błoniach, ul. Piastowskiej oraz al. 3 Maja;

 

- na czas zamknięcia al. Focha na ul. Wyczółkowskiego zostanie wprowadzony ruchu dwukierunkowy celem zapewnienia dojazdu i wyjazdu z ul. Kasztelańskiej (UWAGA!!! Dojazd do ulic przyległych do al. Focha możliwy od strony ul. Dunin Wąsowicza);

 

- na czas zamknięcia al. 3 Maja na ul. Chodowieckiego na odcinku od ul. Igrców do ul. Reymonta zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w związku z poprowadzeniem trasy komunikacji miejskiej przez ul. Igrców i Chodowieckiego);

 

- od godz. 12.00 w związku z domknięciem pętli wokół Błoń Krakowskich, na której będzie odbywała się 77. Tour de Pologne wraz z imprezą towarzyszącą zostanie zamknięta dodatkowo ul. Piastowska. Ponadto, na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku pomiędzy ul. Piastowską a al. Focha) ruch będzie odbywał się jedynie w kierunku Salwatora tj. ul. Kościuszki oraz ul. Ks. Józefa (zostanie wprowadzony korytarz umożliwiający wyjazd pojazdów od strony Woli Justowskiej w kierunku Salwatora);

 

- na czas przejazdu zawodników pomiędzy godz. 18.00 a godz. 19.00 na odcinku od granicy Miasta Krakowa do skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Piastowską zostaną wprowadzone chwilowe przerwy w ruchu;

 

- na całej trasie wyścigu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. Widoczne będą tablice informujące o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia. Zakaz zatrzymywania się pojazdów będzie dotyczył również wyznaczonych istniejących miejsc parkingowych (zostaną one czasowo zlikwidowane). Dodatkowo, zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony także na: ul. Igrców oraz na ul. Chodowieckiego, a także ul. Wyczółkowskiego;

 

Zalecane objazdy:

 

- od godz. 4.00-12.00 na czas zamknięcia al. Focha oraz al. 3 Maja:

  • od strony Alei do ul. Piastowskiej i ul. Królowej Jadwigi ulicami:

al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki do ul. Piastowskiej

  • od strony ul. Piastowskiej do Alei ulicami:

ul. Piastowska, ul. Reymonta, al. Mickiewicza

 

- od godz. 12.00 na czas zamknięcia ul. Piastowskiej, al. Focha oraz al. 3 Maja:

  • dla jadących od strony ul. Królowej Jadwigi do al. Mickiewicza:

ul. Królowej Jadwigi, ul. Ks. Józefa do Mostu Zwierzynieckiego, ul. Zielińskiego, ul. Monte Cassino, ul. Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza.

  • dla jadących od strony Alei oraz ul. Zarzecze do ul. Królowej Jadwigi ulicami:

al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Armii Krajowej, ul. Zarzecze, ul. Na Błonie, ul. Jesionowa.

  • dla jadących od skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Reymonta do ul. Królowej Jadwigi ulicami:

ul. Reymonta, al. Mickiewicza, al. Krasińskiego, ul. Kościuszki, ul. Ks. Józefa, ul. Jodowa, ul. Starowolska,  ul. 28 Lipca 1943, ul. Królowej Jadwigi.

-   Otwarcie al. Focha, al. 3 Maja i ul. Piastowskiej nastąpi  09.08. br. po zakończeniu wyścigu oraz demontażu infrastruktury towarzyszącej.