AKCJA „BEZPIECZNIE NAD WODĄ” – SPOTKANIE Z PÓŁKOLONISTAMI KLUBU ŻEGLARSKIEGO „HORN”

AKCJA „BEZPIECZNIE NAD WODĄ” – SPOTKANIE Z PÓŁKOLONISTAMI  KLUBU ŻEGLARSKIEGO „HORN”

W dniu 8 sierpnia 2017 roku Wydział Prewencji KMP w Krakowie wspólnie z Komisariatem Wodnym Policji oraz Strażą Miejską przeprowadzili działania profilaktyczne na terenie kąpieliska Bagry w Krakowie skierowane do uczestników półkolonii Klubu Żeglarskiego „Horn”.

Policjanci przeprowadzili pogadanki z dziećmi na temat unikania zagrożeń związanych z wypoczynkiem w czasie wakacji. Mając na względzie trwającą obecnie kampanie MSWiA pn. „Kręci mnie Bezpieczeństwo nad wodą” szczególny nacisk położono na tę formę wypoczynku.

Atrakcją okazał się tor przeszkód, który dzieci pokonywał w narko i alkogoglach. Celem było między innymi uświadomienie najmłodszym, jaki wpływ na postrzeganie rzeczywistości mają narkotyki oraz alkohol, które są najczęstszą przyczyną utonięć i wypadków nad wodą.

Policjanci Komisariatu Wodnego Policji zaprezentowali policyjny ponton którym na co dzień patrolują akweny wodne .

Na zakończenie spotkania przekazano krzyżówki, ulotki  oraz książeczki  dydaktyczne o tematyce bezpieczeństwa podczas wakacji oraz wykonanie pamiątkowych fotografii.