„BEZPIECZNY PASAŻER”

„BEZPIECZNY PASAŻER”

Komenda Miejska Policji w Krakowie wspólnie z Małopolskimi Dworcami Autobusowymi S.A. rozpoczęła działania w ramach akcji „Bezpieczny Pasażer”. Nieprzerwanie od 2014 roku, policjanci Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie wspólnie z MDA S.A., rokrocznie prowadzą działania prewencyjne, informacyjne i instruktażowe bezpośrednio wskazujące nieprawidłowe nawyki i zachowania osób podróżujących. Celem bieżącej edycji jest zwrócenie uwagi na konieczność stosowania się do regulaminów obowiązujących na dworcach oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących na takich obiektach.