Działania krakowskiej drogówki na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach

policjantka w sali szkolnej prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci

Od początku  nowego roku szkolnego, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie dbają o bezpieczeństwo najmłodszych w rejonie przejść dla pieszych oraz prowadzą zajęcia edukacyjne. Rozpoczęły się też pierwsze egzaminy na kartę rowerową.

Powrót dzieci i młodzieży do szkół, to dla funkcjonariuszy krakowskiej drogówki przede wszystkim troska o bezpieczeństwo najmłodszych. W pierwszym tygodniu września policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadzili działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły” zwracając uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych, zlokalizowanych w pobliżu placówek edukacyjnych. Jednocześnie sprawdzany był stan techniczny pojazdów, warunki przewozu dzieci, tj. stosowanie fotelików, urządzeń ochronnych i pasów bezpieczeństwa. Pod szczególnym, policyjnym nadzorem znalazły się autobusy dowożące dzieci do szkół. Policjanci szczegółowo sprawdzali stan techniczny tych pojazdów oraz warunki przewozu pasażerów pod kątem przepisów związanych z trwającą pandemią.

Przeprowadzone szczegółowe kontrole oznakowania dróg w rejonach placówek oświatowych, na terenie Krakowa skutkowały skierowaniem prośby do zarządcy drogi o umieszczenie dodatkowych progów zwalniających.

Bezpieczeństwo dzieci, to przede wszystkim edukacja najmłodszych. Policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 132 w Tyńcu oraz dziećmi z Centrum Rozwoju Edukacyjnego Czyżyk, gdzie omówili zasady właściwego zachowania się na drogach.

Podczas przedstawianej tematyki, poruszona została między innymi kwestia prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, a także noszenia elementów odblaskowych, które po zmroku zwiększają widoczność pieszego na drodze. 

Starsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21, mieli natomiast okazję, wykazać się umiejętnością jazdy na jednośladzie podczas zdobywania karty rowerowej.  Dzieci jeździły po torze przeszkód zgodnie z wymogami sprawdzającymi umiejętności przyszłych rowerzystów. Oceniano tempo jazdy, stabilność, rozwagę i czynności towarzyszące zmianie kierunku. Wszyscy podejmujący egzamin wyposażeni w kaski wsiadali na swoje rowery i prezentowali spokojną, bardzo rzetelną i wyuczoną jazdę. Każdy przystępujący zdał egzamin i oprócz karty rowerowej, otrzymał gratulacje od funkcjonariusza Policji.

policjantka umożliwia przejście pieszym na psach

policjantka i dzieci ze swoimi rowerami pozują do zdjęcia przed budynkuem szkoły