„Dzień Bezpiecznego Internetu” z funkcjonariuszami KP II w Krakowie

„Dzień Bezpiecznego Internetu” z funkcjonariuszami KP II w Krakowie

Od 14 lat w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego organizowane są przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie świadomości osób korzystających z sieci. W tym roku odbywają się one pod hasłem „TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU”. Funkcjonariusze Komisariatu II Policji aktywnie włączyli się w tę akcję prowadząc szereg działań profilaktycznych, w których propagują bezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni oraz zwracają uwagę na istotę szacunku, bez której nie sposób zbudować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Mundurowi podkreślają, iż brak poszanowania innych osób, ich prywatności, czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, tj. m.in. cyberprzemoc. I tak w dniach 6-8 lutego br. stróże prawa przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 18 i 75, w Filii nr 5 Biblioteki Kraków oraz w Oddziale Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika łącznie 8 spotkań z najmłodszymi.

Funkcjonariusze urozmaicili pogadanki tematycznymi filmami, krzyżówkami oraz zagadkami. Na zakończenie policjanci wręczyli dzieciom upominki w postaci zakładek i smyczek z logo programu: „Zagrożenia w sieci –profilaktyka i reagowanie”.