Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 oraz Dzień bezpiecznego internetu z funkcjonariuszami Komisariatu Policji VII w Krakowie

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 oraz Dzień bezpiecznego internetu z funkcjonariuszami Komisariatu Policji VII w Krakowie

W minionym tygodniu Policjanci z Komisariatu VII w Krakowie aktywnie włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 oraz Dnia bezpiecznego internetu. Odwiedzili dwie nowohuckie Szkoły Podstawowe tj. Szkołę Podstawową nr 100 oraz Szkołę Podstawową im. Bogdana Jańskiego przeprowadzając 8 pogadanek profilaktycznych.

Najmłodszym uczniom przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia.  Poinformowano kiedy należy dzwonić na numer alarmowy i jak powinno wyglądać wezwanie pomocy. W trakcie zajęć dzieci odgrywały scenki rodzajowe w czasie których mogły wczuć się w rolę dyspozytora przyjmującego zgłoszenie.  Na zakończenie każdy mógł zrobić sobie odcisk linii papilarnych na specjalnie przygotowanych do tego karteczkach zawierających numer alarmowy.

W starszych klasach przeprowadzono zajęcia z szeroko pojętego tematu cyberprzemocy. Omówiono zasady bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci. Szczególną uwagę zwrócono na  zachowania związane z cyberprzemocą,  sextingiem, nawiązywaniem znajomości internetowych, dostępem do szkodliwych treści, udostępnianiem wrażliwych danych oraz stosowaniem netykiety. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, które zadawały pytania i opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z serfowaniem po sieci.  

karta z numerem alarmowym