Funkcjonariusze Komisariatu VIII Policji w Krakowie zatrzymali kilkanaście osób w sprawie kradzieży europalet o wartości co najmniej 60 000 zł

Funkcjonariusze Komisariatu VIII Policji w Krakowie zatrzymali kilkanaście osób w sprawie kradzieży europalet o wartości co najmniej 60 000 zł

Na trop nielegalnego procederu wpadli kryminalni z „Ósemki”, którzy od kilku miesięcy prowadzili czynności operacyjne w tej sprawie. W ich wyniku policjanci ustalili mechanizm działania sprawców oraz wytypowali i zatrzymali kilkanaście osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Wśród 15 zatrzymanych (w wieku od 23 do 63 l.) znaleźli się magazynierzy i pracownicy administracyjni poszkodowanej spółki, a także kierowcy zatrudnieni przez podmioty z nią współpracujące. Jak wstępnie ustalono, proceder trwał od maja do końca sierpnia 2018 r. W tym czasie sprawcy ładując do samochodów ciężarowych większą ilość palet, niż zadeklarowana w dokumencie przewozowym, wywieźli z terenu jednej z firm przemysłowych europalety o wartości co najmniej 60 tys., które następnie sprzedali różnym nabywcom. Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania pozwolił na przedstawienie zarzutu kradzieży i traktowania tego jako stałego źródła dochodu (art. 278 § 1 kk w zw. z art.65 § 1 kk) 14 osobom (1 osoba została przesłuchana w charakterze świadka). Podejrzanym grozi im do 7,5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta wobec 11 osób zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z podejrzanymi, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych.