Kolejne spotkanie funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie w Zakładzie Karnym w Ruszczy

Kolejne spotkanie funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie w Zakładzie Karnym w Ruszczy

W dniu 18 maja przeprowadzano spotkanie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności w związku z popełnionymi przez nich przestępstwami z art. 177par 1 i 2 KK, art. 178 par 1 KK, 178a par 1 i 2 KK.

Tematyka dotyczyła przede wszystkim brawurowej jazdy, poruszania się pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Omówiono najczęstsze przyczyny wypadków drogowych oraz ich skutki
i odpowiedzialność za popełniony czyn.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z  możliwością skorzystania z e-usługi w ramach kampanii „Sprawdź swoje punkty karne oraz programem „Kieruj się rozsądkiem”.