Otwarcie wystawy o Policji Państwowej w Centrum Edukacyjnym IPN w Krakowie

Otwarcie wystawy o Policji Państwowej w Centrum Edukacyjnym IPN w Krakowie

W dniu 9 sierpnia 2019 roku w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN
w Krakowie, przy ul. Dunajewskiego 8 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy
Policja Państwowa 1919-1939. 100. Rocznica Powołania Policji Państwowej”.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział: Cecylia Radoń – Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Monika Kolasa – Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego, mł. insp. Jacek Górecki – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, Grażyna Tęczar – Przewodnicząca krakowskiego oddziału stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

Instytut Pamięci Narodowej, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, przygotował – korzystając ze zbiorów Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie – wystawę prezentującą szereg aspektów związanych z powstaniem, organizacją, tradycją i działalnością Policji w latach 1919-1939. Wystawę w Centrum Edukacyjnym można oglądać do 30 sierpnia br.

Zdjęcia: IPN Kraków