Porozumienie dla edukacji

Porozumienie dla edukacji

Dzisiaj (7 stycznia br.) insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z Zespołem Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego, w ramach którego funkcjonuje Techniku Komunikacyjne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Podpis w imieniu dyrekcji szkoły złożył Tadeusz Sykta, zastępca dyrektora d/s pedagogicznych.

Porozumienie reguluje kwestie współpracy w dziedzinie profilaktyki wśród młodzieży uczącej się w Zespole Szkół nr 1 oraz pomocy w kształceniu uczniów tzw. klas policyjnych. Szkoła zadeklarowała swoją pomoc podczas przedsięwzięć realizowanych na terenie miasta, w których biorą udział krakowscy policjanci.

- Cieszę się, że nasza współpraca będzie miała realny wymiar. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo uczniów uczących się w Krakowie- powiedział insp. Janusz Barcik, szef krakowskiej policji.