Porozumienie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Gminą Miejską Kraków

Porozumienie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Gminą Miejską Kraków

Dzięki staraniom i wsparciu budżetu miasta Krakowa policja otrzymała środki finansowe przeznaczone na zakup  urządzeń pomiarowych typu – dymomierz oraz analizator spalin.

Istotą porozumienia jest powołanie dodatkowych patroli policji. W czasie wolnym od zajęć, w ramach dodatkowych służb patrolowych, policjanci będą podejmowali czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, a przede wszystkim  będą dokonywali kontroli pojazdów samochodowych pod kątem przekraczania norm spalin.  Zakupiony sprzęt oraz dodatkowe patrole będą stanowić ważny element wspomagania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.

„SMOG” - to działania, których celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Policyjne działania ukierunkowane są na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery.