"Prędkość" na krakowskich drogach

"Prędkość" na krakowskich drogach

Wczoraj (12 września br.) policjanci WRD KMP w Krakowie, w trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeprowadzili wzmożone działania pn. "Prędkość".

Kontrole drogowe miały na celu zweryfikowanie przestrzegania przez kierujących obowiązujących przepisów, a w szczególności zwalczanie i eliminowanie z ruchu piratów drogowych. O potrzebie kontynuowania przez mundurowych podobnych akcji świadczą policyjne statystyki, z których jednoznacznie wynika, że nadmierna prędkość nadal pozostaje główną przyczyną wypadków. Kierujący zdają się jednak o tym fakcie zapominać, co potwierdziły również wyniki przeprowadzonych wczoraj policyjnych działań. Wskutek kontroli 660 pojazdów, mundurowi ujawnili 581 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Przypominamy kierowcom, iż szarżowanie na drodze jest nie tylko niebezpieczne, ale także kosztowne, gdyż zgodnie z tzw. „taryfikatorem”, kwoty mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości wynoszą:

 

  • do 10 km/h - do 50 zł,

  • o 11-20 km/h – od 50 do 100 zł (2 punkty),

  • o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł (4 punkty),

  • o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł (6 punktów),

  • o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł (8 punktów),

  •  o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł (10 punktów).

 

Ponadto wsiadając "za kierownicę" należy pamiętać, że:

 

  •  przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, kierujący straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy;

  • jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;

  • natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami.

 

Dodajmy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego, nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kk, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.