Spotkania w nowohuckich szkołach w ramach projektu „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Spotkania w nowohuckich szkołach w ramach projektu „Kręci mnie bezpieczeństwo”

W związku z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” organizowaną pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również działań „Bezpieczny pieszy” przez cały wrzesień przeprowadzono 23 prelekcje dla uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Zajęcia odbyły się w nowohuckich Szkołach Podstawowych nr 78, SP 85, SP 86, SP 89, SP 98, SP 100, SP 104, SP 129. Podczas spotkania dzieciom przypomniano zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad wodą i terenach przywodnych, w tym zasady bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Poruszono także tematykę związana z bezpiecznym poruszaniem się po drodze, używania elementów odblaskowych i zasady bezpiecznej zabawy. Omówiono najważniejsze numery alarmowe i zasady wzywania pomocy. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem brali udział w spotkaniu zadając pytania dotyczące tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W prelekcjach wzięło udział łącznie 474 uczniów i 24 nauczycieli.