Spotkanie policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie , z dziećmi w klasach szóstych w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie

Spotkanie policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie , z dziećmi w klasach szóstych w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie

9 lutego 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili spotkania, z dziećmi w klasach szóstych w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie.

Profilaktyka odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004 roku, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież oraz nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty. Tegoroczne hasło przewodnie „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Powyższe wydarzenie zostało przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”, która została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.Podczas spotkania z dziećmi policjanci rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem. Oprócz tematu głównego policjanci poruszyli temat szacunku do innych użytkowników sieci, a także wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią. Przedstawili również niektóre konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu i telefonów komórkowych oraz omówili temat odpowiedzialności nieletnich. Ponadto mogły one dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.