Spotkanie policjantów z pracownikami zagranicznej korporacji

Spotkanie policjantów z pracownikami zagranicznej korporacji

W dniu 2 października 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Krakowie na zaproszenie HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o. spotkali się z obcokrajowcami zatrudnionymi w tej firmie. Celem spotkania było przekazanie zagranicznym pracownikom podstawowych informacji na temat obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, w tym dotyczących ruchu drogowego. Policjanci poruszyli również najistotniejsze z punktu widzenia obcokrajowca kwestie dotyczące zadań i uprawnień polskiej Policji. Przestrzegli uczestników spotkania przed najczęściej występującymi zagrożeniami oraz  podzielili się z nimi konkretnymi wskazówkami, w jaki sposób poprzez właściwe zachowanie w określonych sytuacjach unikać tych zagrożeń. Spotkanie zakończyło się swobodną dyskusją, podczas której policjanci starali się odpowiedzieć na pytania i pomóc w rozwiązaniu wyzwań, z jakimi obcokrajowcy mogą spotykać się na co dzień, mieszkając w Krakowie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników spotkania, wśród których większość stanowiły osoby nie posługujące się językiem polskim, policjanci przygotowali specjalną prezentację multimedialną i przedstawili ją  w języku angielskim. Pracownicy HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o., w sumie 90 osób, mieli okazję uczestniczyć w dwóch spotkaniach z przedstawicielami krakowskiej Policji. Powyższa inicjatywa to przykład zaangażowania policjantów w szerzenie wiedzy wśród mieszkańców Krakowa, w tym obcokrajowców, a jednocześnie wyraz dbałości pracodawcy o jak najlepsze przygotowanie pracowników do intergacji z lokalną społecznością.