Uroczyste obchody Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie

Uroczyste obchody Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie

23 lipca br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, upamiętniająca 99 rocznicę powstania polskiej Policji. Nad tegorocznymi obchodami Święta Policji honorowy patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

W obchodach udział wzięli: insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie oraz jego Zastępcy - mł. insp. Piotr Morajko i podinsp. Zbigniew Nowak, a także funkcjonariusze i pracownicy naszej jednostki i podległych Komisariatów.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Ireneusz Raś Poseł na Sejm RP, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, jak również pozostający w stanie spoczynku Szefowie KMP w Krakowie oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, służb, inspekcji, straży i instytucji współpracujących z Policją jak również ks. kanonik Krzysztof Bogdał, kapelan małopolskiej Policji.

Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Wojewodzie Małopolskiemu. Następnie wprowadzono Poczet Sztandarowy KMP w Krakowie. Zebranych powitał Gospodarz obchodów insp. Rafał Leśniak.

Z przemówienia wygłoszonego przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie emanowała duma, wynikająca z przynależności do mundurowej formacji. Inspektor wielokrotnie podkreślał, że służba dla Ojczyzny pełna jest wyrzeczeń i wymaga zaangażowania. Ogrom poświęcenia i trud włożone w działania na rzecz dobra obywateli przynoszą wymierne efekty w postaci poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również turystów chętnie odwiedzających nasze miasto.

W swoim  wystąpieniu, Szef krakowskiej Policji, wielokrotnie kierował słowa podziękowania nie tylko do funkcjonariuszy i pracowników, ale także do władz samorządowych i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Kończąc swe wystąpienie, insp. Rafał Leśniak życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji bezpiecznej służby oraz wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Kolejnym punktem ceremonii było wręczenie funkcjonariuszom Policji aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Mianowano: w korpusie oficerów starszych i młodszych Policji - 25 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji -  216  funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji -  416 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych – 59 funkcjonariuszy.

Następnie dwóch funkcjonariuszy KMP w Krakowie otrzymało listy gratulacyjne Komendanta Głównego Policji jako dowód uznania za profesjonalizm i zdecydowane działania podczas realizacji sprawy dotyczącej grupy przestępczej, zajmującej się rozprowadzaniem dużych ilości substancji psychoaktywnych.

Podczas uroczystej zbiórki zostały również nadane odznaczenia i medale XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Kolejno głos zabrali zaproszeni goście.

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podziękował policjantom za zaangażowanie w służbie w zapewnianiu bezpieczeństwa w Krakowie oraz życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Prezydent Krakowa podziękował funkcjonariuszom za wzorową służbę, czego wymierny dowód stanowi wysokie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, widoczne w  sondażach prowadzonych przez niezależne ośrodki badania opinii publicznej. Prof. Jacek Majchrowski złożył życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz prywatnych.

Do życzeń dołączył również Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk.  Wyraził uznanie za pełną poświęcenia służbę  zapewniając jednocześnie o dalszym wspieraniu wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Policję na rzecz ładu i porządku publicznego. 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta  podkreślił, że „służba w Policji nie jest łatwa i wymaga ciągłych poświęceń i oddania społeczeństwu”. Generał dziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w służbę oraz wzorowe wykonywanie obowiązków, dzięki czemu cieszymy się jako formacja dużym zaufaniem społeczeństwa. Komendant zwrócił się także do rodzin policjantów dziękując im za ich wyrozumiałość.

Uroczystą zbiórkę z okazji Święta Policji zakończyło odprowadzenie sztandaru KMP w Krakowie oraz złożenie meldunku Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi.