Współpraca Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z Miejskim Centrum Informacji Społecznej w Krakowie

Współpraca Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z Miejskim Centrum Informacji Społecznej w Krakowie

Komenda Miejska Policji w Krakowie nawiązała współpracę z Miejskim Centrum Informacji Społecznej w Krakowie, świadczącym poradnictwo m.in. w zakresie: przemocy domowej, interwencji kryzysowych, orzecznictwa, pomocy społecznej, pomocy dla seniorów, osób niepełnosprawnym oraz ich rodzin, a także możliwych form finansowania oraz prawa pracy.

Przedmiotowa współpraca ma na celu poszerzenie oferty Policji w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym, w sytuacji gdy zostaną już wyczerpane wszelkie możliwe działania i kompetencje Policji. Przykładem tutaj mogą być sytuacje związane z interwencjami domowymi oraz wizytami dzielnicowego w środowisku rodzin zagrożonych przemocą domową, tzw. konflikty rodzinne nie wyczerpujące znamion przestępstw
i wykroczeń. W takich sytuacjach Policjanci będą mogli poinformować osoby pokrzywdzone o możliwości skorzystania z pomocy MCIS, gdzie można uzyskać informację o sposobach
i możliwościach rozwiązywania problemów rodzinnych, przysługujących uprawnieniach
oraz procedurach załatwiania wielu spraw, a także uzyskać pomoc przy sporządzaniu pism urzędowych do różnych instytucji.

Szczegółowe informacje na temat działalności MCIS, znajdują się na stronie internetowej https://mcis.pl