Jednoosobowe Stanowisko ds. Prawnych

Radca Prawny- Przemysław Jeziorek

Kontakt:

tel.: 47 83 52 625

faks: 47 83 52 607

Zakresem swojego działania obejmuje:

  • wykonywanie pomocy prawnej w formie wydawania opinii i doradztwa prawnego dla potrzeb Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Komendy;
  • reprezentowanie Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami administracji państwowej;
  • udzielanie konsultacji prawnej i porad jednostkom i komórkom organizacyjnym Komendy oraz opiniowanie pod względem zgodności z prawem: umów, ugód, zarządzeń, decyzji, regulaminów, porozumień, itp;
  • udzielanie porad prawnych policjantom i pracownikom cywilnym w związku z pełnieniem służby lub wykonywaniem pracy o ile interes zainteresowanego nie stoi w sprzeczności z interesem Komendy.