Jednoosobowe Stanowisko ds. Prawnych

Radca Prawny- Przemysław Jeziorek Kontakt: tel.: 12 61 52 625 faks: 12 61 52 607 Zakres działania obejmuje: - wykonywanie pomocy prawnej w formie wydawania opinii i doradztwa prawnego dla potrzeb Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Komendy; - reprezentowanie Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami administracji państwowej; - udzielanie konsultacji prawnej i porad jednostkom i komórkom organizacyjnym Komendy oraz opiniowanie pod względem zgodności z prawem: umów, ugód, zarządzeń, decyzji, regulaminów, porozumień, itp.; - udzielanie porad prawnych policjantom i pracownikom cywilnym w związku z pełnieniem służby lub wykonywaniem pracy o ile interes zainteresowanego nie stoi w sprzeczności z interesem Komendy.