Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

podinsp. Robert Michalik

 

 

I Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

nadkom. Tomasz Seweryn

e - mail: Tomasz.Seweryn@krakow.policja.gov.pl

 

 

II Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

asp. sztab. Witold Norek

 

 

Sekretariat WRD KMP Kraków      tel. 12 61 54 100,  12 61 54 118,   fax 12 61 54 105