Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komenda Miejska Policji w Krakowie
ul.Henryka Siemiradzkiego2431 - 137Kraków
Telefon: 
12 61 51 254 (Recepcja czynna od 6.00 do 22.00)
Faks: 
12 61 52 607

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00. 
Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

tel. (12) 61 52 600

 

Sekretariat Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie 

tel. (12) 61 52 601

faks (12) 61 52 607

 

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

tel.: 12 61 52 908

faks: 12 61 52 517

Alarmowy numer telefonu 997

 

Dyżur w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie pełniony jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00,

weekendy i święta w godz. 8.00-20.00.

 

 

Inspektor Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
p. Krzysztof Tomaszewski
E-mail: iod.kmp@krakow.policja.gov.pl