Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul.Grottgera5033-300Nowy Sącz
Telefon: 
18 442 41 11
Faks: 
18 442 41 40

• Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu numer telefonu: 18 442 41 00 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30) adres e-mail: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00. Podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. • Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu: http://nowy-sacz.policja.gov.pl/ • CENTRALA (połączenie rozmowy z poszczególnymi wydziałami) numer telefonu: 18 442 41 11 • Oficer Dyżurny numer telefonu: 18 442 46 30 (czynny całą dobę) adres e-mail: dyzurni@nowy-sacz.policja.gov.pl Szczegółowe dane teleadresowe znajdują się w zakładce opisującej strukturę Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu: http://nowy-sacz.policja.gov.pl/pl/unit-structure

Kolejność: 
0