mł. asp. Grzegorz Michaldo (KP VI)

mł. asp.
Grzegorz
Michaldo (KP VI)
Powiat: 

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zjawiska zakłócania ciszy nocnej i spoczynku dziennego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, dewastacja mienia, używanie środków odurzających przy ul. Spółdzielców 11, 12, 13.

Podmioty współpracujące:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Kozłówce", Straż Miejska Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy XII

Okres realizacji: 01.08.2020r. - 31.01.2021r.

Rejon działania: 
Jarosławska, Na Kozłówce 1 - 3 i 2 - 4A, Niedzicka, Nowosądecka nieparzyste, Spółdzielców, Wielicka od ul. Nowosądeckiej do ul. Wolskiej, Wolska
Telefon stacjonarny: 
47 835 27 66
Telefon komórkowy: 
602 597 926