mł. asp. Grzegorz Wójcik (KP I)

mł. asp.
Grzegorz
Wójcik (KP I)
Powiat: 

Komisariat Policji I w Krakowie ul. Szeroka 35

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku publicznego, niszczeniu mienia oraz spożywaniu alkoholu przez osoby gromadzące się w rejonie kamienicy przy Placu Nowm 13 w Krakowie

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Okres realizacji: 01.08.2020r. - 31.01.2021r.

Rejon działania: 
Beera Meiselsa 5-17, 16-26, Bocheńska, Bonifraterska, Bożego Ciała 5-31 i 6-26, Bulwar Kurlandzki, Dajwór 27, Gazowa, Izaaka, Jakuba, Józefa 1-21, 2-34, Krakowska 4-50 do mostu, Kupa, Miodowa 1-31, Mostowa, Nowa, Plac Nowy, Plac Wolnica, Podgórska od ul. Krakowskiej do Wiaduktu, Starowiślna 95-97, Świętego Wawrzyńca 1-41, 2-12, Trynitarska, Warszauera, Wąska 1-7
Telefon stacjonarny: 
47 835 75 22
Telefon komórkowy: 
600 692 317