mł. asp. Mariusz Wolko (KP IV) Zastępstwo czasowo pełni sierż. Krzysztof Zieleń

mł. asp.
Mariusz
Wolko (KP IV) Zastępstwo czasowo pełni sierż. Krzysztof Zieleń
Powiat: 

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Przeciwdziałanie niestosowaniu się do przepisów ruchu drogowego plegającym na nieprawidłowym parkowaniu w rejonie wiaduktu ul. Bronowicka 85 – zjazd z ul. Bronowickiej na ul. Armii Krajowej w Krakowie

Podmioty współpracujące:

Zarządca Drogi, Straż Miejska Miasta Krakowa

Okres realizacji: 01.08.2020r. - 31.01.2021r.

Rejon działania: 
Armii Krajowej 28 i 76 oraz prawa strona od ul. Przybyszewskiego do ul. Bronowickiej, Błażeja Czepca, Bolesława Wallek-Walewskiego, Bronowicka 43-101 i 60-104, Gabrieli Zapolskiej 21-35 i 14-44, Górna, Henryka Rodakowskiego, Jerzego Szablowskiego, Juliusza Lea 195-253 i 140-244, Krakusów, Leopolda Kmietowicza, Lucjana Rydla 26-54, Michała Drzymały, Park Młynówka Królewska od ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Krajowej, Racheli, Sołtysa Dytmara, Stanisława Przybyszewskiego 1-71, Stańczyka, Świętego Wojciecha, Wesele, Wjazdowa, Włościańska, Zarzecze 39-77 i 34-90, Złoty Róg, Zygmunta Mysłakowskiego
Telefon stacjonarny: 
47 835 12 37
Telefon komórkowy: 
600 963 021