mł. asp. Tomasz Pencak (KP VI)

mł. asp.
Tomasz
Pencak (KP VI)
Powiat: 

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zjawiska grupowania się osób bzdomnych spożywających alkohol
w miejscu zabronionym, z towarzyszącym temu zakłócaniu ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniu oraz żebraniu w rejonie placówek handlowych i terenu zielonego przy ul. Jerzmanowskiego 12A.

Podmioty współpracujące:

Straży Miejskiej IV Oddział Podgórze.

Rejon działania: 
Bieżanowska 103 - 147 i 88 - 126, Erazma Jerzmanowskiego 1 - 16, Filipa Kallimacha, Ks. Piotra Ściegiennego 1 - 49B, Leonida Teligi 13 - 37, Lilli Wenedy, Marzanny, Młodzieży, Podmiłów, Smolna, Stanisława Dubois, Szymona Czechowicza, Tadeusza Sobesto
Telefon stacjonarny: 
47 835 20 36
Telefon komórkowy: 
602 593 502