młodszy inspektor Zbigniew Nowak

ant
młodszy inspektor
Zbigniew
Nowak
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
Wiek: 
46 lat

Absolwent politologii na Akademii Świętkorzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Kraków Wschód. Od maja 1995 roku w pionie kryminalnym krakowskiej policji. W latach 2007 - 2011 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od czerwca 2011 roku komendant tego komisariatu. W latach 2014 - 2016 kierował krakowskim Komisariatem Policji VII. W lipcu 2016 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzieniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 9 lutego 2017 roku jest zastępcą komendanta krakowskiej policji.

Żonaty, troje dzieci.