młodszy inspektor Jacek Górecki

ant
młodszy inspektor
Jacek
Górecki
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
Wiek: 
51 lat

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Związany od początku służby z krakowską policją. Był m. in. Naczelnikiem Sekcji do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od kwietnia 2017 roku pełnił funkcję Naczelnika Sztabu Policji KWP w Krakowie.

 

Z dniem 17 września 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył mł. insp. Jackowi Góreckiemu obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

Żonaty, troje dzieci.