Odprawa roczna w Komisariacie II Policji w Krakowie

Odprawa roczna w Komisariacie II Policji w Krakowie

We wtorek, 23 stycznia 2018r., w siedzibie Komisariatu II Policji w Krakowie przy ul. Lubicz 21 odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca stan bezpieczeństwa oraz efekty pracy osiągnięte w minionych 12 miesiącach. W spotkaniu uczestniczył insp. Rafał Leśniak Komendant Miejski Policji w Krakowie oraz przedstawiciele samorządu lokalnego: Małgorzata Ciemięga – Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki oraz Maciej Hankus - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki.


Naradę rozpoczął meldunek, jaki  Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp.  Piotr Raźny złożył szefowi krakowskich policjantów.


Następnie mł. insp. Krzysztof Martyka omówił i podsumował  zdarzenia, zaistniałe w 2017 roku na terenie podległym KP II w Krakowie, jak również przedstawił zakres podjętych  przez Policję działań.


Komendant  „Dwójki” rozpoczął sprawozdanie  od  przedstawienia efektów pracy pionów  kryminalnego i prewencyjnego. Mł. insp. Krzysztof Martyka zaznaczył, iż w 2017 r. odnotowano mniej zdarzeń niż w roku ubiegłym, co jest zasługą szeregu działań prewencyjnych oraz profilaktycznych, podjętych przez funkcjonariuszy. Dodał, że w porównaniu z latami poprzednimi, mundurowi w minionym roku, zatrzymali więcej sprawców na gorącym uczynku. Gospodarz spotkania z satysfakcją zaprezentował, wyraźnie widoczny w policyjnych statystykach, wzrost wykrywalności przestępstw oraz odzyskanego mienia. Podkreślił, iż jest to zasługa zaangażowania policjantów w realizację zadań i ich skutecznego działania. Natomiast mówiąc o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zaznaczył brak w 2017r. ofiar śmiertelnych.


W trakcie spotkania, mł.insp. Krzysztof Martyka podziękował przedstawicielom  rad dzielnic za owocną współpracę na rzecz lokalnego bezpieczeństwa, także w wymiarze finansowym. Przypomniał, że samorząd partycypował w kosztach zakupu radiowozu oraz wyposażenia służbowego policjantów, co niewątpliwie wpłynęło na skuteczność działań mundurowych.


Zaproszeni goście wyrazili uznanie za pełną poświęcenia służbę, której odzwierciedleniem jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewnili również o dalszym wspieraniu wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Policję na rzecz ładu i porządku publicznego.


Konkluzją odprawy była wypowiedź insp. Rafała Leśniaka, który z satysfakcją stwierdził, iż „sondaże przeprowadzone przez niezależne ośrodki badania opinii publicznej, wskazują, że jest bezpiecznie. A poczucie bezpieczeństwa stanowi właściwą miarę oceny naszej służby”. Dowodzi też zaufania, jakim mieszkańcy darzą mundurowych.  Komendant Miejski Policji w Krakowie podkreślił, iż nieoceniony w walce z zagrożeniami jest program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz nowoczesne narzędzie informatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z którego obywatele chętnie korzystają, wskazując funkcjonariuszom miejsca, gdzie dochodzi do łamania prawa.  Na zakończenie szef krakowskich policjantów podziękował za trud,  zaangażowanie, profesjonalizm zarówno funkcjonariuszom, jak i pracownikom korpusu cywilnego. Podkreślił również, iż osiągnięcie dobrych wyników nie byłoby możliwe bez współpracy z samorządem lokalnym, za którą wyraził wdzięczność.