Odprawa roczna w Komisariacie V Policji w Krakowie

Odprawa roczna w Komisariacie V Policji w Krakowie

W środę, 24 stycznia 2018r., w siedzibie Komisariatu V Policji w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 22, odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca stan bezpieczeństwa oraz efekty pracy osiągnięte w minionych 12 miesiącach. W spotkaniu uczestniczył insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie oraz przedstawiciele samorządu lokalnego: Urszula Twardzik– Członek Zarządu Dzielnicy VIII, Jacek Bednarz – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII i Jan Pietras – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy IX.


Naradę rozpoczął meldunek, jaki  Naczelnik Wydziału Prewencji kom.  Grzegorz Ścislowicz  złożył szefowi krakowskich policjantów.


Z-ca Komendanta  „Piątki” kom. Tomasz Bojanowski rozpoczął sprawozdanie  od  przedstawienia efektów pracy pionu kryminalnego, gdzie zwrócił uwagę na widoczny w policyjnych statystykach, wzrost wykrywalności przestępstw oraz odzyskanego mienia. Podkreślił, iż jest to zasługa zaangażowania policjantów w realizację zadań i ich skutecznego działania.


O wynikach pracy funkcjonariuszy prewencji opowiedział nadkom. Tomasz Seweryn, który zaznaczył, iż w 2017 r., osiągnięto dobre wyniki, co jest zasługą szeregu działań prewencyjnych oraz profilaktycznych, podjętych przez mundurowych. Dodał, że w porównaniu z latami poprzednimi, policjanci w minionym roku, zatrzymali więcej sprawców na gorącym uczynku.


W trakcie spotkania, mł.insp. Grzegorz Kęs,  podziękował przedstawicielom  Rad Dzielnic za owocną współpracę na rzecz lokalnego bezpieczeństwa, także w wymiarze finansowym. Przypomniał, że samorząd partycypował w kosztach zakupu radiowozu oraz wyposażenia służbowego policjantów, co niewątpliwie wpłynęło na skuteczność działań mundurowych.


Zaproszeni goście wyrazili uznanie za pełną poświęcenia służbę, której odzwierciedleniem jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewnili również o dalszym wspieraniu wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Policję na rzecz ładu i porządku publicznego.


Na zakończenie odprawy, przemówił insp. Rafał Leśniak. Komendant Miejski Policji w Krakowie wyraził zadowolenie z wyników osiągniętych w minionym roku. Za trud, zaangażowanie oraz profesjonalizm  w podejmowanych działaniach, podziękował  funkcjonariuszom i pracownikom korpusu cywilnego. Podkreślił, iż zarówno prawidłowo realizowany program „Dzielnicowy bliżej nas”, jak również zainteresowanie korzystaniem przez mieszkańców z interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, pozytywnie wpływają na stan bezpieczeństwa. A według sondaży przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badania opinii publicznej wynika, że Krakowianie czują się bezpiecznie. Komendant docenił także dobrą współpracę z samorządem lokalnym, która jest dowodem troski i zainteresowania bezpieczeństwem.