Odprawa roczna w Komisariacie VII Policji w Krakowie

Odprawa roczna w Komisariacie VII Policji w Krakowie

25 stycznia 2018r. w siedzibie Komisariatu VII Policji w Krakowie na os. Złotej Jesieni 11 C, odbyła się odprawa, podsumowująca stan bezpieczeństwa oraz efekty pracy osiągnięte w minionych 12 miesiącach.


W spotkaniu z kadrą kierowniczą uczestniczył insp. Rafał Leśniak, a także przedstawiciele lokalnego samorządu: Grażyna Janawa – Przewodnicząca Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, Andrzej Buczkowki – Przewodniczący Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce, Stanisław Madej – Przewodniczący Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.


Odprawie przewodniczył podinsp. Wiktor Klimek,  który na wstępie omówił  stan etatowy jednostki, a następnie rezultaty pracy funkcjonariuszy pionów kryminalnego  oraz  prewencyjnego.


Podczas prezentacji  Komendant „Siódemki” poinformował, iż wyniki osiągnięte w 2017 roku są zadowalające. Stwierdził, że  nastąpił spadek zdarzeń kryminalnych, a jednocześnie wzrosła ich wykrywalność. Bez wątpienia jest to zasługą zarówno zatrzymań sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, jak również skutecznej pracy funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych. Podkreślił, iż na uznanie zasługuje także prężna praca policjantów zajmujących się poszukiwaniami osób zaginionych. Natomiast mówiąc o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zauważył brak ofiar śmiertelnych w wypadkach, zaistniałych w minionym roku.


W trakcie spotkania, podinsp. Wiktor Klimek skierował ukłon w kierunku przedstawicieli  rad dzielnic. Podziękował za owocną współpracę na rzecz lokalnego bezpieczeństwa, także w wymiarze finansowym.  Przypomniał, że samorządy partycypowały w kosztach zakupu radiowozu oraz wyposażenia służbowego policjantów, co niewątpliwie wpłynęło na skuteczność działań mundurowych.


Zaproszeni goście współpracę z KP VII w Krakowie określili mianem wzorowej. Przedstawiciele Rad Dzielnic wyrazili uznanie za pełną poświęcenia służbę, której odzwierciedleniem jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewnili również o dalszym wspieraniu wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Policję na rzecz ładu i porządku publicznego.


Konkluzją odprawy była wypowiedź insp. Rafała Leśniaka, który z satysfakcją stwierdził, iż „sondaże przeprowadzone przez niezależne ośrodki badania opinii publicznej, wskazują, że jest bezpiecznie. A poczucie bezpieczeństwa stanowi właściwą miarę oceny naszej służby”. Dowodzi też zaufania, jakim mieszkańcy darzą mundurowych.  Komendant Miejski Policji w Krakowie podkreślił, iż nieoceniony w walce z zagrożeniami jest program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz nowoczesne narzędzie informatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z którego obywatele chętnie korzystają, wskazując funkcjonariuszom miejsca, gdzie dochodzi do łamania prawa.  Na zakończenie szef krakowskich policjantów podziękował za trud,  zaangażowanie, profesjonalizm zarówno funkcjonariuszom, jak i pracownikom korpusu cywilnego. Podkreślił również, iż osiągnięcie dobrych wyników nie byłoby możliwe bez współpracy z samorządem lokalnym, za którą wyraził wdzięczność.