Podinsp. Jacek Cholewa objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Podinsp. Jacek Cholewa objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Dzisiaj tj. 10 czerwca br. odbyła się uroczystość, podczas której funkcję I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie objął podinsp. Jacek Cholewa, który dotychczas pełnił obowiązki na tym stanowisku.

Rozkaz wręczył nowemu zastępcy Komendant Miejski Policji mł. insp. Zbigniew Nowak, który w obecności kadry kierowniczej pogratulował nowo powołanemu, życząc powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych. 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, nadzoruje pion kryminalny krakowskiej policji.

Komendant Miejski Policji w Krakowie wręcza rozkaz obejmującemy stanowisko I Zastępcy

Komendan Mieski Policji w Krakowie gratuluje swojemu zastępcy objęcia stanowiska