poszukiwany - Krystian Bisek

Krystian Bisek
Krystian
Bisek
poszukiwany
Data urodzenia: 
10-05-1981
Miejsce zamieszkania: 
Kraków
Imię ojca: 
Andrzej
Imię matki: 
Wanda
Artykuł: 
art.281KK, art. 280 par 1KK, art. 190 par 1KK
Ustawa: 
Poszukiwany przez: 
Komenda Miejska Policji w Krakowie