Powołanie mł. insp. Zbigniewa Nowaka na Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Powołanie mł. insp. Zbigniewa Nowaka na Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Dzisiaj tj. 7 czerwca 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wprowadzenie mł. insp. Zbigniewa Nowaka na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Z jednostką pożegnał się insp. Rafał Leśniak, obecny Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który szefem krakowskiej policji był w latach 2016-19.

Uroczystą zbiórkę w rozpoczął meldunek, jaki dowódca uroczystości złożył Piotrowi Ćwikowi, wojewodzie małopolskiemu.

W uroczystości, oprócz kadry kierowniczej krakowskiej policji,  wzięli udział zaproszeni goście, wśród których był m. in.  Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, Prokurator Okręgowy Rafał Babiński, ks. kanonik Krzysztof Bogdał, kapelan Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz przedstawiciele samorządu, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Komendą Miejską Policji w Krakowie.

- Mam świadomość, że bezpieczeństwo w Krakowie jest kluczowe nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także w skali województwa i całego kraju. Dziękuję za dotychczasową służbę Panu Inspektorowi Leśniakowi, życząc jednocześnie powodzenia następcy- powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Po odczytaniu rozkazu personalnego nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, pogratulował obejmującemu stanowisko szefa krakowskiej policji, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. Podziękował także odchodzącemu komendantowi, insp. Rafałowi Leśniakowi, który objął funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, który niezwykle wysoko ocenił współpracę z krakowską policją.

Mł. insp. Zbigniew Nowak podziękował za wyróżnienie oraz zaufanie jakie otrzymał i zapewnił, że dołoży wszelkich starań by mieszkańcy naszego miasta czuli się bezpiecznie. Podziękował też swojemu poprzednikowi insp. Rafałowi Leśniakowi, życząc kolejnych sukcesów, wręczając w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników komendy oficerską szablę.

Powołanie mł. insp. Zbigniewa Nowaka na Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniew Nowak

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie Gratuluje nowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie

Komendant Miejski przyjmuje gratulacje od Wojewody Małopolskiego

Komendant Miejski Policji w Krakowie wręcza szablę oficerską insp. Rafałowi Leśniakowi

Komendant miejski w Krakowie przyjmuje gratulacje od prokuratora

Komendant Miejski Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniew Nowak