Powołanie zastępcy komendanta krakowskiej policji

Powołanie zastępcy komendanta krakowskiej policji

Dzisiaj (1 marca br.) w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wprowadzenie powołanego na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie podinsp. Zbigniewa Nowaka. Rozkaz o powołaniu wręczył insp. Robert Strzelecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Podinsp. Zbigniew Nowak będzie nadzorował pion kryminalny krakowskiej policji.

- Dziękuję za zaufanie. Będę się starał jak najlepiej realizować wszystkie zadania, które stawiają przede mną komendanci miejski i wojewódzki- powiedział podinsp. Zbigniew Nowak.

Podinspektor Zbigniew Nowak ma 45 lat. Jest bsolwentem politologii na Akademii Świętkorzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Kraków Wschód.      W latach 2007- 2011 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od czerwca 2011 roku komendant tego komisariatu. W latach 2014- 16 kierował krakowskim Komisariatem Policji VII. W lipcu 2016 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzieniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 9 lutego 2017 roku pełnił obowiązki zastępcy komendanta krakowskiej policji, powołany na to stanowisko z dniem 1 marca 2017 roku.

Insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie, wita przybyłych na uroczystą zbiórkę.

Insp. Robert Strzelecki wręcza rozkaz o powołaniu podinsp. Zbigniewowi Nowakowi.

Insp. Rafał Leśniak wręcza swojemu nowemu zastępcy pieczątkę.

Kadra kierownicza KMP w Krakowie.