Spotkanie szkoleniowe z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów

Spotkanie szkoleniowe z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów

W piątek tj. 8 czerwca br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z Panem Jerzym Gramatyką - Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.

W czasie szkolenia rzecznik konsumentów omówił najczęstsze przypadki stosowania nieuczciwych praktyk na rynku towarów i usług, wymierzone głównie w osoby starsze. Przytaczał potencjalne zagrożenia, z jakimi mogą spotykać się seniorzy, zapraszani na różnego rodzaju pokazy sprzętów, których cena jest niewspółmierna do wątpliwej jakości oferowanych przedmiotów. Prelegent zwrócił również uwagę na pułapki, jakie mogą czyhać podczas zawierania usług telekomunikacyjnych, gdzie przedstawiciele prowadzą rozmowę w taki sposób, aby usługobiorca był przekonany, że ma do czynienia z wiodącą na rynku firmą.  Akwizytorzy wykorzystują bowiem techniki wywierania wpływu na swoich klientów i często nie udzielają kompletnych, a nawet podstawowych informacji o danych kontaktowych firmy, czy też możliwości zwrotu lub reklamacji.

Rzecznik zwracał uwagę na niedoinformowanie klientów, co do swoich praw. Mówił również o tym, na co konsumenci powinni zwracać uwagę przy podpisywaniu wszelkich umów.

Współpraca Policji z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie nieuczciwych praktyk, pozwolą na zwiększenie świadomości seniorów w zakresie ich praw jako konsumentów.