st. sierż. Marcin Wosztyl (KP III) Zastępstwo czasowo pełni sierż. szt. Marcin Koczwara (KP III)

st. sierż.
Marcin
Wosztyl (KP III) Zastępstwo czasowo pełni sierż. szt. Marcin Koczwara (KP III)
Powiat: 

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zakłócania ładu i porządku publicznego polegające na spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych, używaniu słów wulgarnych oraz zaśmiecaniu miejsc publicznych przez osoby gromadzące się w rejonie bloków przy ul. Marii Jaremy 23 i 25 w Krakowie.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska Miasta Krakowa

Okres realizacji:01.08.2020r. - 31.01.2021r.

Rejon działania: 
Armii Krajowej od torów kolejowych do estakady, Bolesława Czerwieńskiego, Josepha Conrada 29-81, Kazimierza Pużaka 3-27, Marii Jaremy 23-25, Radzikowskiego 70-150 i 59-83, Słowicza, Stanisława Fiszera, Wilcza, Władysława Podkowińskiego
Telefon stacjonarny: 
47 835 12 19
Telefon komórkowy: 
600 852 280